Kuharici
Alenka Brečko
Metka Jazbec
Tel.: 05 93 74 724
Čistilki
Helena Cvelbar
Darinka Strnad
Hišnik – šofer
Marko Kašič

 

Dostopnost