Select Page

SUBVENCIONIRANJE PREHRANE

Za pridobitev subvencije vloge na Center za socialno delo praviloma ni potrebno vlagati. Vlogo je treba vložiti samo v primeru, če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku. Šola pridobi podatke iz  Centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja (CEUVIZ).

Subvencija malice

Pravica do subvencije malice za učence pripada tistim učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 652,12 eura.

Subvencija kosila

Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre_1B) določa, da od 1. septembra 2023 subvencije kosila v višini cene kosila priprada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega zgornje meje 4. dohodkovnega razreda, kot je opredeljen v Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Dostopnost