Select Page

ODJAVA POSAMEZNIH OBROKOV

V primeru odsotnosti vašega otroka v šoli prosimo, da poskrbite za pravočasno ODJAVO.  

V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo prehrano za določen čas oz. čas odsotnosti učenca. Starši odjavijo prehrano na spletni strani šole preko Google obrazca ali ustno po telefonu v tajništvo šole (07 818 40 20). V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo prehrano za določen čas oz. čas odsotnosti učenca.

Če je bila odjava prehrane podana do 8. 30 ure, velja odjava z naslednjim dnem po prejemu oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. Odjava prehrane za nazaj ni mogoča.

Obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan prej do ure, ki jo določi šola. Če obrok ni pravočasno odjavljen, je treba plačati polno ceno obroka (Pravilnik o šolski prehrani).

Dostopnost