Šolska svetovalna služba

Romana Kurnik
pedagoginja
Tel.: 05 93 74 729, 071 322 430
e-pošta: romana.kurnik@guest.arnes.si


Lucija Umek

socialna pedagoginja
OŠ Tržišče
Mina Camloh
specialna pedagoginja
OŠ Ane Gale Sevnica
Suljkanović Ilma
socialna pedagoginja
OŠ Ane Gale Sevnica
Karmen Pfeifer Lapuh
socialna pedagoginja
OŠ Ane Gale Sevnica

Knjižnica

Sara Gačnik, Irena Klukej
Tel.: 05 93 74 727
e-pošta: irena.klukej@gmail.com

Vodja prehrane

Sabina Kralj Stanič
Tel.: 05 93 74 724
e-pošta: sabina.kralj1@gmail.com

Računalničar

Roman Dobovšek
Tel.: 05 93 74 728
e-pošta: roman.dobovsek@gmail.com

 

Dostopnost