Svet šole

Člani Sveta šole (mandat februar 2014 – februar 2018)

Predstavniki ustanovitelja

ime in priimek naslov mail naslov
Ivan Orešnik Osredek 1 ivan.oresnik@siol.net
Petra Majcen Šentjanž 6 petri.majcen@siol.net
Romana Cvelbar
Musar
Šentjanž 32 romana.musar@gmail.com

Predstavniki staršev

ime in priimek naslov mail naslov
 Suzana Prijatelj Šentjanž 15a  dgm.prijatelj@siol.net
 Helena Matjašec Štajngrob 39 hmatjasec@gmail.com
 Maja Skoporec Leskovec pri Krmelju 37 maja.skoporec@gmail.com

Predstavniki zaposlenih

ime in priimek naslov mail naslov
 Dragan Tominc Šentjanž 2 dragan.tominc@guest.arnes.si
 Jožica Pelko Šentjanž 41 ampelko@gmail.com
 Alja Felser  Šentjanž 20a  alja.felser@hotmail.com
 Ruda Buršič Sršan  Planinska c. 25, Sevnica  ruda.buršič@guest.arnes.si
 Petra Meserko  Krmelj 70a nina.meserko@siol.net