Select Page

MOJE DREVO

V letošnjem šolskem letu smo se odločili, da bomo imeli »SVOJE DREVO«. Gre za projektno delo, ki nas vabi v svet narave, vabi nas v naročje lepega, živega. Ves čas nas opominja, da se moramo umiriti, prisluhniti in opazovati šepet narave, ki nas ima toliko zanimivega naučiti. Narava ostaja pomemben prostor, otrokova učilnica, ki vpliva na njegov razvoj, odnos do okolja in narave same.

S skupino smo se odpravili v gozd in si tam poiskali drevo, katerega bomo opazovali skozi vse leto. Drevo je bilo označeno z znakom naše skupine, SRČKOM. Ugotavljali smo ali je znak kdo narisal in prišli do ugotovitve, da so na drevesnem deblu lišaji. Včasih se odpravimo k drevesu, da mu zapojemo kakšno pesem. V gozdu smo nabrali liste. V vrtcu smo jih dali pod list papirja in jih z voščenkami odtisnili na list, pokazale so se listne reže skozi katere drevesa dihajo. Naučili smo se že veliko novega in še veliko se bomo.

S tem, ko otrokom zagotovimo čas, prostor in svobodo za raziskovanje in s tem, da spodbujamo in podpiramo njihovo zavzetost za odkrivanje in spoznavanje narave, neizmerno prispevamo k njihovemu razvoju na vseh področjih (Petek, 2003).

Dostopnost