Select Page

– povzetek sestanka Sveta šole  s predstavniki Občine Sevnica

Na razširjen sestanek Sveta šole v četrtek, 26. 2. 2015, so bili, po predhodnem dogovoru, povabljeni predstavniki Občine Sevnica, projektanti Sava projekta in člani gradbenega odbora za sanacijo  telovadnice.

Na sestanku smo se seznanili s potekom dejavnosti.  Ga. Tina Božičnik iz Sava projekta je predstavila načrt sanacije telovadnice. Gospod  župan Srečko Ocvirk pa je prisotne seznanil s sklepom članov Občinskega sveta, s katerim so sprejeli proračun za letošnje leto, in tako zagotovili potrebna sredstva za telovadnico in prepotrebne spremljevalne prostore.

V teku so priprave na  javni razpis za pridobitev izvajalca del. Po načrtovanem rokovniku naj bi se dela pričela v pomladanskih mesecih in zaključila s septembrom.

Žal v prvi fazi razpoložljiva sredstva ne bodo zadoščala za nabavo notranje opreme telovadnice. Prav tako se še ne bo urejalo zunanje športno igrišče.

 Predstavniki Občine Sevnica so nam zagotovili, da bodo za dodatna sredstva v ta namen poskrbeli v najkrajšem možnem času.

 Predsednik Sveta šole  Dragan Tominc

Dostopnost