PRVA TRIADA 2018/19

Z gibanjem do zdravja

V soboto, 29. 9. 2018, smo imeli na šoli delovni dan. Učenci od 1. do 5. razreda so imeli športni dan z naslovom Z gibanjem do zdravja.  Učenci so bili razdeljeni v štiri mešane skupine. Cilj dneva je bil, da učenci preko različnih gibalnih aktivnosti pozitivno vplivajo na telesni razvoj- razvoj koordinacije, hitrosti, moči, gibljivosti, preciznosti, ravnotežja. Ob tem so krepili medsebojne odnose tovarištvo, spoštovanje, medsebojno pomoč, spoznavanje novih pravil, občutenje zmage in poraza.
Po malici smo se odpravili na bližnji travnik, kjer so se učenci pomerili v krosu. Vse sodelujoče smo močno vzpodbujali in jim čestitali ob prihodu na cilj. Za zaključek dneva smo imeli še krajši pohod do Brinj.

Helena Hribar