Pozdrav staršem 4. razreda

Učenci 4. razreda in razredničarka sporočajo, da so  varno prispeli v CŠOD Čebelica
in vsem pošiljajo lepe pozdrave.