Select Page

Učenci 5. r. bodo v šolskem letu 2015/2016 vključeni v projekt POLICIST LEON SVETUJE. Cilj projekta je  seznaniti učence o nevarnostih, s katerimi se lahko srečajo v vsakdanjem življenju, in jih poučiti o primernem samozaščitnem oziroma preventivnem ravnanju ter spoštovanju pravil na različnih področjih. Poleg tega je namen projekta povečati prepoznavnost vodij policijskih okolišev in okrepiti partnersko sodelovanje med otroci, učitelji in starši ter policijo.

Obravnavane varnostne vsebine, ki jih bo med letom učencem predstavil policist Marko Turšič, bodo razdeljene na pet sklopov in bodo zajemale več vsebin:

  • promet (varna pot v šolo, varnostni pas, varnost pešcev),
  • pirotehnika (posledice uporabe pirotehnike, vandalizem, varna smuka),
  • nasilje (med vrstniki, v družini, srečanje z neznanci …),
  • kriminaliteta (sam doma, vlom v stanovanje, varovanje lastnine …) in
  • kolo (varna vožnja s kolesom, kolesarski izpit, varnost na kopališčih …).
Dostopnost