Select Page

Vseslovenski natečaj Planetu Zemlja prijazna šola razpisuje društvo Planet Zemlja.

Planetu Zemlja prijazna šola naj bi pripomogla k ohranjanju naravnega, kulturnega in nacionalnega izročila Slovenije, razvijala zdravo samopodobo posameznika ter spoštljiv in odgovoren odnos človeka do okolja in narave.

Kriteriji za pridobitev naziva Planetu Zemlja prijazna šola 2016/17:

Šola deluje kot celota, ne gosti avtomatov za nezdrave jedi in pijače; stremi za zdravim načinom prehranjevanja s čim več lokalno pridelane hrane in prvinskih živil; si prizadeva pridelati lastna zelišča in nekatere druge vrtnine;  k pridelavi in prepoznavanju zelišč in vrtnin aktivno vključuje svoje varovance; svoje varovance pouči o možnosti uporabe lastno pridelanih zelišč in vrtnin; izvaja ločeno zbiranje odpadkov – starega papirja, kartuš, baterij, organskih odpadkov…; izvaja obojestransko tiskanje/kopiranje dokumentov; spremlja porabo energije in drugih naravnih virov (vode…), ter išče načine racionalizacije porabe in s tem tudi stroškov;  uporablja okolju prijazna čistilna sredstva.

Učenci od 1. do 3. razreda bodo sodelovali s projektom Eko beri – prebiranje ekološko obarvanih knjig ter poustvarjali na njihovo tematiko.

Učenci 4. in 5. razreda bodo spoznavali skrivnosti mleka. Spoznali bodo, kako iz mleka pridobivamo maslo.

Učenci predmetne stopnje pa bodo poskrbeli za šolski vrtiček in kakšen osvežilni napitek iz njihovega vrta.

Dostopnost