Select Page

Pred svetovnim dnevom Zemlje smo pri OŠ Milana Majcna Šentjanž posadili sevniško voščenko, njen boter je postal devetošolec Nik Zidar, ki bo ob koncu leta poslanstvo predal nasledniku. Saditev smo obogatili s kratkim kulturnim programom, ki so ga pripravili učenci 5. razreda, vrtec pa je zapel venček narodnih pesmi. Nagovorila sta nas tudi ga. Cveta Jazbec in g. Srečko Ocvirk. Za konec smo skupaj zapeli pesem Čebelar. Istega dne smo si lahko ogledali tudi učni čebelnjak ČD Šentjanž, mlajši učenci pa so imeli še delavnice.

Učenci šolskega novinarstva

Dostopnost