O šoli

Osnovna šola Milana Majcna Šentjanž
Šentjanž 58a
8297 Šentjanž
Ravnateljica:
Nataša Kreže 07 81 85 060
Tajništvo    07 81 84 020
os.mm-sentjanz@guest.arnes.si
http://www.osmm.sentjanz.si
faks: 07 81 84 020
  os-milana-majcna-sentjanz podračun: 01310-6030678884
id. številka: 68625260
matična št: 5089328