Select Page

EKOŠOLA 2014/15

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše.
V šolskem letu 2014/15 bomo na naši šoli v okviru ekošole izvajali naslednje aktivnosti:
Projekti:
1.  slovenska hrana – Tradicionalni slovenski zajtrk, Shema šolskega sadja in zelenjave (kakovostna hrana iz lokalnega okolja in spodbujanje uživanja zelenjave in sadja)
2. Ekokviz OŠ (Energija iz narave – čebele, les, viri energije)
3. Ekobranje za ekoživljenje

Zbiralne akcije:
1. zbiralna akcija odpadnega papirja in kartona
2. zbiralna akcija odpadnih plastičnih pokrovčkov
3. zbiralna akcija odpadnih baterij in akumulatorjev
4. zbiralna akcija odpadnih tonerjev, kartuš in trakov 

Ozaveščevalne akcije:
Ločevanje odpadkov

Izbirne aktivnosti:

– Šolska vrtilnica – Zeliščarsko vrtnarski dnevnik – (šolski vrtovi s poudarkom na slovenskih avtohtonih vrstah, zeliščni vrtovi in ekološko vrtnarjenje)
– Likovni natečaj prednovoletni čas (likovno ustvarjanje na temo zimskih motivov)
– Obisk (in predavanje) strokovnjaka za varstvo narave
– Vključevanje otrok, učencev, dijakov v urejanje okolice ustanove – drugo
– Obisk otrok, učencev na ekokmetiji
– Zagotavljanje svežega sadja in zelenjave za malico
– Vzpostavitev in izvajanje sistema nagrajevanja in sankcioniranja za pravilno/nepravilno ravnanje z odpadki
– Spodbujanje pitja vode iz pitnikov
– Ekodan

Ekokoordinator: Nada Jazbec

EKOAKCIJSKI NAČRT 2013 /2014

A) PROJEKTI:
Ø     Slovenska hrana – Tradicionalni slovenski zajtrk
Ø     Shema šolskega sadja in zelenjave
Ø     Ekokviz

B) OZAVEŠČEVALNE IN ZBIRALNE AKCIJE:
Ø     Živimo zdravo (ozaveščevalna akcija)
Ø     Star papir
Ø     Zamaški
Ø     Odpadne baterije
Ø     Izrabljeni tonerji in kartuše

C) IZBIRNE AKTIVNOSTI:
Ø     Ekobranje za ekoživljenje
Ø     Šolska vrtilnica
Ø     Merjenje in beleženje porabe vode v ustanovi
Ø     Izvajanje aktivnosti za zdravje in dobro počutje – zdravi dnevi
Ø     Izdelovanje ptičjih krmilnic
Ø     Hranjenje ptic
Ø     Označevanje rastlinskih vrst v okolici ustanove
Ø     Sodelovanje otrok pri ureditvi šolske okolice
Ø     Obisk učencev na ekokmetiji
Ø     Likovni natečaj – Prednovoletni čas
Ø     Ekodan

Gordana Bregar

Dostopnost