KOTIČEK ZA STARŠE

Spoštovani starši

Letos bodo vaši otroci odšli v ŽVN. Za zmanjšanje plačila stroškov lahko vložite vlogo, ki jo izpolnite in oddajte razredničarki ali v tajništvo.

vloga za finančno pomoč iz šolskega sklada 2019-20(klikni)

 

Obrazec za pridobitev subvencije izključno za 5. razred  za ŠOLO v NARAVI:

Vloga_subvencija 2(klikni)

 

 

Razpored roditeljski sestankov in govorilnih ur za šolsko leto 2019/20

1. roditeljski sestanek 10. 9. 2019
2. roditeljski sestanek 28. 1. 2020
tematski roditeljski sestanek po vabilu z razredniki

Govorilne ure za starše

Govorilne ure potekajo (predvidoma zadnji torek v mesecu) od 14.30 do 15.30 ure.

Razpored govorilnih ur v šolskem letu 2019/20:

22.10.2019

26.11.2019

17.12.2019

18.2.2020

31.3.2020

21.4.2020

26.5.2020

 Pogovorne ure za starše-2019/20 

Helena Hribar- sreda, 10.30 -11.15
Gordana Bregar- sreda, 11. 20 – 12. 05
Nada Jazbec- ponedeljek, 12.20- 13.05
Alja Felser- torek, 10.25 – 11.10
Jožica Pelko- petek, 9.35 – 10.20
Andrej Plešej- sreda,  10.25 – 11.10
Ruda Buršič Sršan- četrtek, 10.25 -11.10
Tjaša Hribar Brce-torek, 10.25-11.10
Dragan Tominc- torek,11.15 do 12.00
Tina Žnidaršič- sreda, 10.30 – 11.15
Sabina Kralj- torek , 11.20  do 12.05
Sara Gačnik-ponedeljek, 10.30-11.15
Mateja Mandl Dirnbek- ponedeljek, 9.25 – 10.10
Mateja Kocjan- sreda, 8.35 – 9.20
Mojca Pregelj- torek, 9.00 – 10.00
Iris Kukanja- sreda, 10.25 – 11.10
Nena Bedek-četrtek, 9.25 – 10.10
Maja Zorič- ponedeljek, 12:05 – 12:20

ŠOLSKI KOLEDAR za šolsko leto 2019/20

Začetek in konec pouka

Ocenjevalna obdobja
Trajanje
Prvo ocenjevalno obdobje
2. 9. 2019 do 31. 1. 2020
Drugo ocenjevalno obdobje

1. 2. do 15. 6. 2020 – 9. r

1. 2. do 24. 6. 2020 – 1. do 8. r

 IZPITNI ROKI

Izpitni roki za predmetne in popravne izpite

1. rok za predmetne, razredne in popravne izpite za učence 9. razreda:

16. 6. 2019 – 29. 6. 2020

  1. rok za predmetne, razredne in popravne izpite za učence od 1. do 8. razreda:

26. 6. 2020 – 9. 7. 2020

2. rok za predmetne, razredne in popravne izpite za učence od 1. do 9. razreda_

18. 8. 2020- 31. 8. 2020

Počitnice

Vrsta počitnic Trajanje počitnic
Jesenske počitnice od 28. 10. – 1. 11. 2019
Novoletne počitnice od 25. 12. 2019 – 2. 1. 2020
Zimske počitnice od 24. 2. – 28. 2. 2020
Prvomajske počitnice od 27. 4. – 1. 5. 2020

Pouka prosti dnevi

Praznik Datum
dan reformacije 31. oktober 2019
dan spomina na mrtve 1. november 2019
božič 25. december 2019
Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
8. februar 2020
velikonočni ponedeljek 13. april 2020
dan upora proti okupatorju 27. april 2020
praznik dela 1. in 2. maj 2020

pouka prost dan- 3. 1. 2020

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

Ob koncu drugega (6. razred) in tretjega obdobja (9. razred) se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja (v nadaljevanju NPZ), s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnimi načrti. Dosežki NPZ-ja so dodatna informacija o znanju učencev.

Ob koncu drugega obdobja je NPZ za učence obvezno. Izvaja se v mesecu maju in sicer iz treh predmetov – matematike, slovenščine ter prvega tujega jezika (angleščina).

Ob koncu tretjega obdobja je NPZ za učence obvezno. Znanje se ravno tako preverja iz treh predmetov – matematike, slovenščine ter tretjega predmeta, katerega v mesecu septembru za tekoče šolsko leto za posamezne šole določi minister. Določi ga izmed štirih obveznih predmetov 8. in 9. razreda.

Kot tretji predmet pri NPZ za učence 9.razreda je določena zgodovina .

Izvedba NPZ je določena s šolskim koledarjem. Za šolsko leto 2019/20 je koledar naslednji:

  • torek, 5. 5. 2020: SLOVENŠČINA – 6. in  9. razred
  • četrtek, 7. 5. 2020: MATEMATIKA – 6. in  9. razred
  • ponedeljek, 11. 5. 2019: ANGLEŠČINA – 6. razred, 3. predmet – 9. razred
  • Seznanitev učencev, vpogled staršev v dosežke učenca na NPZ in poizvedbe:
  1. razred: 2. junij 2020
  • Seznanitev učencev, vpogled staršev v dosežke učenca na NPZ in poizvedbe:

6. razred:  9. junij 2020