KOTIČEK ZA STARŠE

Seznam gradiv za OŠ Šentjanž 2019_20

 

Spoštovani!

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport smo pristopili k pripravi novega strateškega dokumenta na področju vzgoje in izobraževanja (t. i. Bele knjige), saj se dosedanjemu izteka veljavnost. V sklopu teh priprav bomo med drugim organizirali širše javne razprave. Prvega posveta, ki smo ga dne 29. marca 2019 organizirali v Ljubljani, se je udeležilo več kot 150 ljudi, med njimi veliko učiteljev, ravnateljev, staršev, predstavnikov nevladnih organizacij, mladih itd. Prvemu posvetu sta sledila tudi javna posveta v Kranju in Kopru, le-tema pa bodo do šolskih poletnih počitnic sledila javna posveta, ki jih bomo organizirali v različnih regijah, in sicer v dolenjski in štajerski regiji. Cilj javnih posvetov je zbrati predloge različnih deležnikov s področja vzgoje in izobraževanja, ki jih bodo pristojne službe v drugi polovici leta ovrednotile in smiselno umestile v strateški dokument, tj. Belo knjigo, s katerim bomo oblikovali podobo šolstva do leta 2030.

Tretji javen posvet bo potekal v petek, 7. junija 2019, ob 15. uri v prostorih OŠ Drska, Ulica Slavka Gruma 63, Novo mesto.
Na posvet se lahko prijavite preko: http://bit.ly/posvetNovomesto , kjer se lahko prijavite tudi k besedi. Vabljeni k sodelovanju in razpravi!

Prosili bi vas, če lahko obvestilo posredujete tudi staršem otrok, ki obiskujejo vašo šolo.

Klemen Mesarec,
Kabinet ministra

 

Spoštovani starši

Letos bodo vaši otroci odšli v ŽVN. Za zmanjšanje plačila stroškov lahko vložite vlogo, ki jo izpolnite in oddajte razredničarki ali v tajništvo.

Vloga za finančno pomoč iz šolskega sklada 18-19(klikni)

 

Obrazec za pridobitev subvencije izključno za 5. razred  za ŠOLO v NARAVI:

Vloga_subvencija 2(klikni)

 

 

Razpored roditeljski sestankov in govorilnih ur za šolsko leto 2018/19

1. roditeljski sestanek 11. 9. 2018
2. roditeljski sestanek 29. 1. 2019
tematski roditeljski sestanek po vabilu z razredniki

Govorilne ure za starše

Govorilne ure potekajo od 14.30 do 15.30 ure.

Razpored govorilnih ur v šolskem letu 2018/19:

23. 10.
27. 11.
18. 12.
29. 1.
26. 2.
26. 3.
23. 4.
28. 5.

 Pogovorne ure za starše-2018/19

Helena Hribar- sreda 10.35.-11.20
Gordana Bregar- sreda 11.20- 12.05
Nada Jazbec- ponedeljek 12.20- 13.05
Alja Felser- sreda 9.25- 10.10
Jožica Pelko- ponedeljek 10.30- 11.15
Majda P. Repovž- ponedeljek 10.30- 11.15
Ruda Buršič Sršan- torek 9. 35- 10.20
Tjaša Hribar Brce- torek 10. 30- 11.15
Dragan Tominc- torek 11.20-12.05
Darinka Livk- četrtek 10.30-11.15
Slavica Pungerčar- četrtek 10.30- 11.15
Tina Žnidaršič- petek 10.30- 11.15

ŠOLSKI KOLEDAR

Šolski koledar za šolsko leto 2018/19

Začetek in konec pouka

S poukom pričnemo v ponedeljek, 3. septembra 2018. Šolsko leto se za devetošolce zaključi v petek, 14. junija 2019, za učence od 1. do 8. razreda pa v petek, 24. junija 2019.

Ocenjevalna obdobja
Trajanje
Prvo ocenjevalno obdobje
1. 9. 2017 do 31. 1. 2018
Drugo ocenjevalno obdobje

1. 2. do 14. 6. 2019 – 9. r

1. 2. do 24. 6. 2019 – 1. do 8. r

 IZPITNI ROKI

Izpitni roki za predmetne in popravne izpite

17. 6. – 1. 7. 2019 1. rok učenci 9. razreda

26. 6.-9. 7. 2019 1. rok učenci od 1. do 8. razreda

19. 8 -30. 8. 2019 2. rok učenci od 1. do 9. razreda

 

Počitnice

Vrsta počitnic Trajanje počitnic
Jesenske počitnice od 29. 10. – 2. 11. 2018
Novoletne počitnice od 24. 12. 2018 – 2. 1. 2019
Zimske počitnice od 18. 2. – 22. 2. 2019
Prvomajske počitnice od 27. 4. – 3. 5. 2019

Pouka prosti dnevi

Praznik Datum
dan reformacije 31. oktober 2018
dan spomina na mrtve 1. november 2018
božič 25. december 2018
Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
8. februar 2019
velikonočni ponedeljek 22. april 2019
dan upora proti okupatorju 27. april 2019
praznik dela 1. in 2. maj 2019

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

Ob koncu drugega (6. razred) in tretjega obdobja (9. razred) se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja (v nadaljevanju NPZ), s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnimi načrti. Dosežki NPZ-ja so dodatna informacija o znanju učencev.

Ob koncu drugega obdobja je NPZ za učence obvezno. Izvaja se v mesecu maju in sicer iz treh predmetov – matematike, slovenščine ter prvega tujega jezika (angleščina).

Ob koncu tretjega obdobja je NPZ za učence obvezno. Znanje se ravno tako preverja iz treh predmetov – matematike, slovenščine ter tretjega predmeta, katerega v mesecu septembru za tekoče šolsko leto za posamezne šole določi minister. Določi ga izmed štirih obveznih predmetov 8. in 9. razreda.

Kot tretji predmet pri NPZ za učence 9.razreda je določena likovna umetnost .

 

koledar_NPZ_2018_19 (klikni)