KOTIČEK ZA STARŠE

Spoštovani starši

Letos bodo vaši otroci odšli v ŽVN. Za zmanjšanje plačila stroškov lahko vložite vlogo, ki jo izpolnite in oddajte razredničarki ali v tajništvo.

Vloga za finančno pomoč iz šolskega sklada 17-18 (klikni)

 

Obrazec za pridobitev subvencije izključno za 5. razred  za ŠOLO v NARAVI:

Vloga_subvencija 2(klikni)

 

 

Razpored roditeljski sestankov in govorilnih ur za šolsko leto 2017/18

1. roditeljski sestanek 12. 9. 2017
2. roditeljski sestanek 30. 1. 2018
tematski roditeljski sestanek po vabilu z razredniki

Govorilne ure za starše

24. 10. 2017
19. 12. 2017
30. 1. 2018
20. 2. 2018
27. 3. 2018
24. 4. 2018
29. 5. 2018

 Pogovorne ure za starše-2017/18

pogovorne ure za starse (klikni)

ŠOLSKI KOLEDAR

Šolski koledar za šolsko leto 2017/2018

Začetek in konec pouka

S poukom pričnemo v četrtek, 1. septembra 2017. Šolsko leto se za devetošolce zaključi v petek, 15. junija 2018, za učence od 1. do 8. razreda pa v petek, 22. junija 2018.

Ocenjevalna obdobja
Trajanje
Prvo ocenjevalno obdobje
1. 9. 2017 do 31. 1. 2018
Drugo ocenjevalno obdobje

1. 2. do 15. 6. 2018 – 9. r

1. 2. do 22. 6. 2018 – 1. do 8. r

 IZPITNI ROKI

Izpitni roki za predmetne in popravne izpite bodo v času:

od 18. junija 2018 do vključno 2. junija 2018 za učence 9. razreda,

od 26. junija 2018 do vključno 9. julija 2018 za učence od 1. do 8. razreda(prvi rok),

od 20. avgusta 2018 do vključno 31. avgusta 2018 za učence od 1. do 9. razreda(drugi rok).

Počitnice

Vrsta počitnic Trajanje počitnic
Jesenske počitnice od 30. 10. – 3. 11. 2017
Novoletne počitnice od 25. 12. 2017 – 2. 1. 2018
Zimske počitnice od 26. 2. – 2. 3. 2018
Prvomajske počitnice od 27. 4. – 2. 5. 2018

Pouka prosti dnevi

Praznik Datum
dan reformacije 31. oktober 2017
dan spomina na mrtve 1. november 2017
božič 25. december 2017
Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
8. februar 2018
velikonočni ponedeljek 2. april 2018
dan upora proti okupatorju 27. april 2018
praznik dela 1. in 2. maj 2018

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

Ob koncu drugega (6. razred) in tretjega obdobja (9. razred) se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja (v nadaljevanju NPZ), s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnimi načrti. Dosežki NPZ-ja so dodatna informacija o znanju učencev.

Ob koncu drugega obdobja je NPZ za učence obvezno. Izvaja se v mesecu maju in sicer iz treh predmetov – matematike, slovenščine ter prvega tujega jezika (angleščina).

Ob koncu tretjega obdobja je NPZ za učence obvezno. Znanje se ravno tako preverja iz treh predmetov – matematike, slovenščine ter tretjega predmeta, katerega v mesecu septembru za tekoče šolsko leto za posamezne šole določi minister. Določi ga izmed štirih obveznih predmetov 8. in 9. razreda.

Kot tretji predmet pri NPZ za učence 9.razreda je določena glasbena umetnost.