Select Page

Osnovna šola Milana Majcna Šentjanž vabi k vpisu otrok v vrtec,
za šolsko leto 2024/2025

Prijave sprejemamo od 26. 2. 2024 do 13. 3. 2024:

  • po pošti na naslov: OŠ Milana Majcna Šentjanž, Šentjanž 58a, 8297 Šentjanž
  • po e-pošti na naslov: os.mm-sentjanz@guest.arnes.si
  • osebno v tajništvu šole

Otroka vpišete v vrtec tako, da izpolnite ustrezen obrazec, ki ga dobite na spletni strani šole ali na oglasni deski pri vhodu v vrtec. Obrazcu ne pozabite priložiti vseh potrebnih dokazil.

O sprejemu otroka v vrtec boste pisno obveščeni najkasneje do konca meseca junija.

 Prijazno vabljeni!

Obvestilo o razpisu za vpis otrok v vrtec – šol. leto 2024/25

Vloga za vpis otroka v vrtec za šol. leto 2024/25

Dostopnost