Select Page

V letošnjem šolskem letu smo se na naši šoli odločili, da bomo evropskemu tednu mobilnosti namenili prav posebno pozornost. In kaj vse smo počeli? Kar nekaj ur pouka smo namenili učenju o trajnostni mobilnosti in o iskanju rešitev, kako zmanjšati promet na fosilna goriva in ga nadomestiti s trajnejšimi oblikami mobilnosti, kot so npr. hoja, kolesarjenje in podobno. Izdelali smo plakate na to temo, različne likovne izdelke, ki smo jih potem razstavili po šoli in z njimi poskušali spodbuditi učence, zaposlene in ostale obiskovalce šole k uporabi okolju prijaznih oblik prometa. Pripravili smo prav posebno radijsko oddajo na to temo in jo predvajali na šoli. Z različnimi aktivnostmi smo želeli otroke spodbuditi h gibanju, zato smo v tem tednu organizirali jesenske pohode za vse razrede, kolesarski dan, množični tek, na terenu smo si ogledali varne in nevarne šolske poti, veliko ur smo namenili pripravi učencev za kolesarski izpit, otroke smo spodbujali, da bi v šolo, če se le da, prihajali peš ali s kolesom, udeležili smo se delavnice Vozim, vendar ne hodim in še in še. Imeli smo res pester teden, lepo smo se imeli, upamo pa tudi, da smo vsaj koga na novo spodbudili k uporabi naravi prijaznejših oblik prometa.

Učenci šolskega novinarstva

Dostopnost