Select Page

Vzgojiteljica: Lidija Martinčič

Pomočnica vzgojiteljice: Jožica Krmelj, Neža Bizjak

Spremljevalka otroka s posebnimi potrebami: Erika Janc

Vrsta oddelka: kombinirana skupina starosti 1 – 6 let

 

 

Dostopnost