Select Page

GOZDNI VRTEC
Vrtec je vključen v mrežo gozdnih vrtcev in šol, ki deluje pod okriljem Inštituta za gozdno pedagogiko. Gozdna pedagogika je metoda okoljskega vzgajanja in izobraževanja, ki ne ponuja samo spoznavanje gozda oziroma narave kot ekosistema, ampak bistveno posega tudi v vzgojo in celostni razvoj tako otrok kot odraslih. Je recept za zdrav, umirjen in optimalen razvoj vseh nas.

GOZD IN NARAVNO OKOLJE SKOZI OTROKOVE OČI
Je projekt pod mentorstvom Unesco Vrtca Sežana. Cilji projekta je spodbujanje pozitivnega odnosa do narave, razvijanje štirih Delorsovih stebrov (živeti, vedeti, biti, delati skupaj), spodbujanje  trajnostnega načina življenja (zdravje, gibanje, skrb za  okolje …), ohranjanje naravne in kulturne dediščine in sodelovanje z Unesco vrtci.

SIMBIOZA
Je projekt pod mentorstvom Simbioza Genesis, socialnega podjetja. Preko različnih aktivnosti spodbujamo medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje otrok in starejših vaščanov Šentjanža.

MALI SONČEK
Je namenjen otrokom od drugega do šestega leta starosti. Program je sestavljen iz štirih stopenj. Njegov namen je obogatiti program na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku. Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih ter spretnostih in gradi zaupanje vase. Gibanje daje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja, skratka dobrega počutja. Vsebina programa temelji na elementarnosti in ne na tekmovalnosti.

PLANETU ZEMLJA PRIJAZEN VRTEC/ŠOLA
Vsakodnevno se trudimo, da proizvedemo čim manj odpadkov, ki jih ločeno zbiramo že v oddelkih. Odpadne materiale uporabljamo tudi za ustvarjanje. Večkrat letno organiziramo zbiralne akcije odpadnega papirja. Skupaj z otroki vrtca in šole organiziramo tudi čistilne akcije, da je okolica vrtca in šole lepo urejena.

ZDRAVJE V VRTCU 2022/2023 – PRIHODNOST JE MOJA
Je projekt, podprt s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Z vsebinami želimo spodbujati, da bi se vsakodnevno odločali za zdrav način življenja na vseh področjih, ki vplivajo na kvaliteto zdravja. Sem sodi spodbujanje gibanja in uživanje zdrave hrane, razvijanje zdravih medsebojnih odnosov, medgeneracijskega sodelovanja, preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni, preventivni ukrepi za zdravje zob…

OSTRŽKOVA BRALNA ZNAČKA
Predšolska bralna značka spodbuja starše, da berejo svojim otrokom. Otroci v vrtcu predstavijo knjigo, ki so jo prebrali doma in si s tem krepijo besedni zaklad, izboljša se njihovo razumevanje branih besedil, kar je dobra popotnica za šolsko obdobje. Otroci poljubno izberejo štiri zgodbice in eno pesmico, ki jo predstavijo.

Dostopnost