Select Page

Ob svetovnem dnevu čebel, ki ga obeležujemo 20. maja, smo se z učenci pri pouku naravoslovja odpravili k čebelnjaku v bližini šole. V sodelovanju z vzgojiteljico Lidijo Martinčič, ki na šoli vodi čebelarski krožek, skrbnikom čebelnjaka in čebelarjem Jožetom smo učencem predstavili šolski čebelnjak in prebivalke v njem – čebele.  Klasično poučevanje v 6. in 7. razredu smo prestavili k čebelnjaku, ki je služil kot učno okolje. Z učenci smo si ogledali čebele v razstavnem panju, poiskali matico, si ogledali notranjost in zunanjost čebelnjaka, se pogovarjali o telesni zgradbi čebele, prebivalcih panja oziroma čebelji družini, opraševanju … Prav tako smo spoznali zaščitno obleko za čebelarje ter se posladkali z medom iz satovja. S takšnim načinom poučevanja smo učencem želeli prikazati učenje na prostem kot alternativo klasičnemu pouku ter, kako je prispevek čebel pomemben za zagotavljanje prehranske varnosti, ohranjanja biotske raznovrstnosti in varovanja narave. Slovenijo poznamo kot deželo čebelnjakov, čebel in medu, saj je tovrstna dejavnost že vrsto let prisotna v našem okolju in kulturi. V šolskih panjih najdemo avtohtono slovensko podvrsto  kranjsko čebelo ali kranjsko sivko, ki slovi po svoji krotkosti, delavnosti, skromnosti in odličnem občutku za orientacijo. Od tukaj tudi fraza delaven, marljiv, priden kot čebela. Lahko rečemo, da so bili učenci prejšnji petek res pridni kot čebele.

Dostopnost