Select Page

Obvestilo za starše

Spoštovani starši!

V ponedeljek, 1. 6. 2020, se v šolo vračajo učenci 4. in 5. razreda, v sredo, 3. 6. 2020, pa še učenci od 6. do 8. razreda. Njihovega prihoda se tudi mi veselimo in smo se na to temeljito pripravili.

Od 1. 6. 2020 se pouk in delo v vrtcu izvaja v običajnih skupinah, zato so vrtčevske skupine in razredi oblikovani kot pred razglasitvijo pandemije.

Varstvo vozačev se bo ob lepem vremenu izvajalo na šolskem dvorišču.

Učenci 1., 2., in 3. razreda ter otroci iz skupine SRČKI vstopajo v šolo skozi glavni vhod.

Učenci 4., 5., 6., in 8. razreda vstopajo v šolo skozi vhod na levi strani šole (pri spomeniku).

Učenci 7. in 9. razreda vstopajo v šolo skozi vhod na desni strani šole (pri telovadnici).

Otroci in njihovi starši iz skupine RAČKE in SONČKI vstopajo v vrtec skozi vhod v vrtec.

Prehrana bo organizirana za vse prijavljene učence.

Prevozi učencev z avtobusom v šolo se bodo izvajali po ustaljenem voznem redu.

Po pouku:
PON, TOR, SRE   ob 14.00 in 14. 40
ČET, PET  ob  13. 00 in 13. 40

Razpored voženj s šolskim kombijem najdete tukaj.

Učenci ves čas prevoza nosijo masko, ki prekrije usta in nos.

Pred vstopom v vozilo in ob izstopu si razkužijo roke.

Pouk se bo izvajal po ustaljenem urniku, ki je veljal pred razglasitvijo pandemije. Učenci se ne selijo iz razredov. Otroci v vrtcu in  učenci od 1. do 5. razreda ostanejo v igralnicah in matičnih učilnicah, ki so jih uporabljali od začetka šolskega leta. Matična učilnica za  6.r je GEO, za 7. r MAT in za 8. r KEM.

Starši učencev od 4. do 8. razreda posredujte podpisano izjavo, da je otrok zdrav razredničarkam do ponedeljka oziroma jo otrok prinese v šolo v ponedeljek oz. sredo zjutraj.

Učenci  prinesejo v šolo vse potrebščine, ki jih potrebujejo v šoli.

Prosimo vas, da se že doma z otrokom pogovorite o pomembnih pravilih (ohranjanje distance, brez dotikanja, umivanje rok, higiena kašlja…). Seveda bomo to vsakodnevno v šoli počeli tudi mi.

Želimo si, da bi bivanje vaših otrok v šoli bilo prijetno in varno. Za to se bomo potrudili po svojih najboljših močeh. Vas pa prosimo za sodelovanje in razumevanje.

S spoštovanjem,

Nataša Kreže, prof.
ravnateljica

 

 

 

Vračanje učencev v šolo

 Spoštovani starši,

predvideno je postopno sproščanje ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 ter odpravljanje omejitev na področju vzgoje in izobraževanja. Sklep ministrice bo določal, da se vzgojno-izobraževalno delo od predvidoma 18. 5. 2020 za učence 1., 2. in 3. razreda izvaja v prostorih šole, od 25. 5. 2020 dalje pa tudi za vse učence 9. razreda in za učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo standarde znanja. Za slednje se bo izvajal dopolnilni pouk ter individualna in skupinska pomoč. Z 18. 5. 2020 vrata odpira tudi vrtec.

Poudariti je potrebno, da se v šolo  oz. vrtec le zdravi učenci in otroci. V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) mora šola oz. vrtec obvezno pridobiti podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo (v nadaljevanju Izjava), s katero starši potrdijo, da je otrok zdrav.

Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo je pripravil tudi seznam zdravstvenih omejitev za otroke v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS – 2 – CoV. Naprošamo vas, da se z vsebino dokumenta seznanite. V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, NIJZ otroku odsvetuje vrnitev v šolo oz. vrtec.  Starši se posvetujte z izbranim zdravnikom – specialistom pediatrije oziroma izbranim osebnim zdravnikom- specialistom splošne oziroma družinske medicine.

Zaradi načrtovanja organizacije delovanja šole vas naprošamo, da starši učencev 1., 2. in 3. razreda čimprej, vendar najpozneje do srede, 13. 5. 2020, do 9. ure, starši devetošolcev pa do petka, 15. 5. 2020, do 9. ure, razredničarki svojega otroka na e-poštni naslov oziroma na drug ustaljen način komunikacije, sporočite sledeče:

 • VKLJUČITEV OTROKA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO NA ŠOLI (1., 2., 3. in 9. razred)

V šolo se vključijo le zdravi otroci. Ali se bo vaš otrok vključil v vzgojno-izobraževalno delo v šoli? To boste potrdili tudi s podpisano Izjavo.

 • JUTRANJE VARSTVO (1. razred)

Na šoli bomo izvajali jutranje varstvo od 6.45 do začetka pouka. Sporočite, ali bo vaš otrok vključen v jutranje varstvo in od katere ure dalje.

 • PODALJŠANO BIVANJE (1., 2. in 3. razred)

Podaljšano bivanje bo potekalo od konca pouka do 15.30 ure. Sporočite, ali bo vaš otrok vključen v podaljšano bivanje in do katere ure.

 • PRIHOD V ŠOLO/ODHOD DOMOV (1., 2., 3. in 9. razred)

Glede prihoda v šolo/odhoda domov NIJZ priporoča hojo, kolesarjenje, za učence, ki imajo kolesarski izpit, individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja otrok).

Zavedamo se, da vsi starši navedenih oblik prihoda v šolo in odhajanja domov ne morete zagotoviti, zato se bomo dogovorili za organiziran šolski prevoz, vendar moramo zaradi zagotavljanja vseh zaščitnih ukrepov vedeti, koliko otrok bo šolski prevoz uporabljalo.

Sporočite, na kakšen način bo vaš otrok prihajal v šolo in iz nje odhajal.

 • ŠOLSKA PREHRANA

Šolska prehrana bo organizirana kot običajno. Šola bo za vašega otroka pripravljala obroke kot pred zaprtjem šole 16. 3. 2020. Odjave in prijave šolske prehrane bodo potekale na ustaljen način.

Na podlagi pridobljenih informacij bomo oblikovali skupine, določili prostore, v katerih bo potekalo vzgojno-izobraževalno delo in uredili številne druge podrobnosti.

 

OSNOVNE INFORMACIJE O ORGANIZACIJI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA NA ŠOLI

OD 18. 5. 2020 DALJE

 1. Izvedba pouka in dnevi dejavnosti bodo potekali v skupinah do 15 učencev.
 2. Dejavnosti obveznega in razširjenega programa se bodo izvajale znotraj iste skupine v istem prostoru. Skupine ne bodo prehajale iz prostora v prostor in se ne bodo združevale.
 3. Izvajale se  bodo le tiste interesne dejavnosti, ki bodo lahko potekale v okviru iste skupine.
 4. Učencem 1., 2., 3. in 9. razreda, ki zaradi zdravstvenih omejitev ne bodo mogli obiskovati pouka v šolskih prostorih,  bo šola v okviru zmožnosti prilagodila oblike in metode dela. Zdravstvene omejitve so opredeljene v sklepu RSK za pediatrijo.
 5. Vzgojno-izobraževalno delo za učence od 4. do 8. razreda bo še naprej potekalo v obliki izobraževanja na daljavo.
 6. Letna šola v naravi se v šolskem letu 2019/2020 ne bo izvedla.
 7. Petošolci, ki niso opravili kolesarskega izpita, ga bodo imeli možnost opravljati v prihodnjem šolskem letu.

Zaradi načrtovanja organizacije delovanja vrtca vas naprošamo, da starši otrok v vrtcu čimprej, vendar najpozneje do srede, 13. 5. 2020, do 9. ure, vzgojiteljici svojega otroka na e-poštni naslov oziroma na drug ustaljen način komunikacije, sporočite sledeče:

 • Ali boste vašega otroka vključil v vrtec?
 • Uro, kdaj boste otroka pripeljali v vrtec.
 • Uro, kdaj boste prišli po otroka v vrtec.

Nataša Kreže
ravnateljica

 

 

Spoštovani starši, drage učenke in učenci!

Za nami je šest nepričakovanih, nenavadnih, vsekakor pa nenačrtovanih tednov šolanja na daljavo. Zavedam se, da brez vaše pomoči in podpore izobraževanja na daljavo ne bi mogli izpeljati. Zahvaljujem se vam za ves trud, ki ga vlagate v delo doma in za vse povratne informacije, ki nam jih posredujete.

Vsekakor se bomo na šoli trudili, da bomo imeli pred očmi naše učence in zasledovali njihovo največjo korist. Ključno je, da učenci ohranjajo stalni stik s šolo, z razredniki in učitelji posameznih predmetov, da lahko sprotno in nemoteno spremljamo njihovo delo in napredek. Na ta način bomo najlažje pridobili ocene, kjer bo to potrebno. Potrudili se bomo, da bodo učenci dobili priložnost, da se dokažejo z delom, ki so ga opravili v času prekinitvenega dela v šoli in da bodo šolsko leto uspešno zaključili. Vas pa prosim, da nam in vašim otrokom še naprej stojite ob strani, saj bomo le skupaj lahko kos prihajajočim izzivom.

V tem trenutku za vse nas poseben izziv predstavlja ocenjevanje na daljavo. Verjamem, da ste veliko informacij o odločitvi MIZŠ izvedeli že od učiteljev in iz medijev, sama vam želim zaradi lažjega razumevanja in boljše preglednosti predstaviti ključne informacije.

 • Ocenjevanje učenčevega znanja se izvaja pretežno v mesecu maju ter juniju, pri čemer se bomo junija bolj posvečali popravljanju ocen ter oblikovanju zaključnih ocen.
 • Ocenjevanje znanja se izvaja javno (v prisotnosti sošolcev ali drugih oseb) ali izjemoma v času pouka na daljavo tudi individualno (brez drugih navzočih).
 • Pri predmetih, ki se poučujejo eno ali dve uri tedensko, je dovolj, da se v celem letu pridobita vsaj dve oceni. Pri predmetih, ki so tedensko na urniku trikrat ali večkrat, je na letni ravni potrebno pridobiti vsaj tri ocene.
 • Vsak učenec mora imeti v 2. ocenjevalnem obdobju vsaj eno oceno, ki je lahko pisna ali ustna. Ocenjen je lahko največ dvakrat.
 • Če je učenec v času od 1. 2. 2020 do 16. 3. 2020 že pridobil oceno, je lahko opravičen nadaljnjega ocenjevanja pri tem predmetu.
 • Pred ocenjevanjem znanja morajo strokovni delavci izvesti preverjanje znanja na način, ki bo podoben kasnejšemu ocenjevanju znanja.
 • Ocenjevanje znanja je lahko pisno ali ustno. Pri ocenjevanju se upošteva učenčevo delo v času pouka na daljavo, njegovo sodelovanje in izkazovanje konstantnega napredka, ki je posledica rednega dela. Strokovni delavci se lahko prav tako odločijo za iskanje alternativnih načinov pridobivanja ocen, kjer je to mogoče, v obliki referatov, likovnih in drugih izdelkov, govornih nastopov, plakatov in podobno.
 • O ocenjevanju znanja morajo biti pravočasno obveščeni učenci in starši. Prav tako morajo biti oboji seznanjeni o natančnem času, načinu, ciljih in kriterijih ocenjevanja. Učenec mora dobiti povratno informacijo o oceni.
 • V času pouka na daljavo ali morebitne vrnitve na šolo bomo ocenjevanje izvajali izključno napovedno.
 • Učenec, ki bi mu grozila negativna ocena pri posameznem predmetu, bo dobil priložnost, da oceno popravi še pred zaključkom šolskega leta.
 • Glavno težo pri oblikovanju zaključne ocene bodo imele ocene, pridobljene pred 16. 3. 2020.
 • V šolskem letu 2019/20 ne velja zakonsko določilo, da mora biti ustnih ocen enako število ali več kot pisnih.
 • Učencem 7. in 8. razredov, ki bi imeli ob koncu šolskega leta do 3 zaključene negativne ocene, se bo omogočilo opravljanje popravnih izpitov v dveh rokih v času poletnih počitnic ter dodatnem tretjem roku v času med 11. in 18. 9. 2020.
 • Nacionalno preverjanje znanja za učence 6. in 9. razredov se v šolskem letu 2019/20 ne bo izvedlo.

V upanju, da vam bodo predstavljene informacije v pomoč, vam želim sporočiti, da ocene v tem trenutku niso najpomembnejše. Tega se vsi strokovni delavci zavedamo, zato se bomo potrudili, da bo prihajajoči čas kar se da vzpodbuden za otroke.

Po šolskem koledarju so od ponedeljka, 27. 4. 2020, do petka, 1. 5. 2020, prvomajske počitnice. Upam, da si bomo vsi po napornem obdobju marljivega dela nekoliko odpočili, oddahnili in si nabrali novih moči za dokončanje šolskega leta.

Z željo, da se v šoli vidimo še pred septembrom, vas vse lepo pozdravljam in vam želim vse dobro.

 

Nataša Kreže
ravnateljica

 

 

 

Obvestilo – šola- varstvo  (klikni)

549.Odredba o dopolnitvi Odredbe o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih

Na podlagi 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) ter v zvezi s Sklepom Vlade Republike Slovenije št. 18100-1/2020/4 z dne 18. 2. 2020 in Sklepom Vlade Republike Slovenije št. 18100-7/2020/2 z dne 12. 3. 2020 minister za zdravje izdaja

O D R E D B O
o dopolnitvi Odredbe o prepovedi zbiranja ljudi
v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja
ter univerzah in samostojnih
visokošolskih zavodih

 1. člen
  V Odredbi o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 19/20) se za besedilom 1. člena, ki se označi kot prvi odstavek, doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
  »(2) Prepoved zbiranja iz prejšnjega odstavka ne velja v primeru organizacije nujnega varstva otrok staršev, ki morajo opravljati delovno obveznost na delovnem mestu v sektorjih kritične infrastrukture ali na področju nacionalne varnosti, do vključno 5. razreda osnovne šole, vendar ne v skupini, ki je večja od šest otrok, in sicer na podlagi odločitve pristojnega poveljnika Civilne zaščite po posvetovanju z županom.«.
 2. člen
  Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 16. marca 2020.
  Št. 0070-31/2020

Ljubljana, dne 13. marca 2020
EVA 2020-2711-0020
Aleš Šabeder
minister
za zdravje

Janja Bogataj,

predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije

 

 

Datum: 13. 3. 2020

Spoštovani starši!

Zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID19, bo v vzgojnoizobraževalnih zavodih na podlagi sklepa Vlade RS št. 18100-7/2020/2 in odredbe ministra za zdravje začasno prepovedano zbiranje ljudi v šolah. To pomeni,  da se vzgojnoizobraževalna dejavnost ne bo izvajala fizično v vrtcih in šolah oziroma, da se v določenih primerih začasno ne bo izvajala.

S ponedeljkom, 16. 3. 2020, prehajamo na pouk na daljavo.

Učiteljice in učitelji bodo učencem naloge in navodila za delo posredovali preko eAsistenta oziroma preko e-maila.  Program e-Asistrent  je  v času izrednih razmer dostopen vsem učencem.

Po potrebi se lahko učenci na učitelje obrnejo z vprašanji vsak delovnik med 9.00 in 12.00  preko eAsistenta ali preko e pošte.

Učenci naj redno spremljajo   navodila učiteljev in sproti opravljajo  svoje obveznosti.

Starše naprošamo, da otrokom omogočite dostop do poslanega gradiva in jih vzpodbujate, da bodo dejansko izpolnjevali prirejene šolske obveznosti.

 

Hvala za razumevanje.

Marija Brce
ravnateljica

 

 

 

Informacije v zvezi s koronavirusom

Na OŠ Milana Majcna Šentjanž skrbno spremljamo dogajanje v povezavi z novim koronavirusom (COVID-19).

Stalno spremljamo in izvajamo usmeritve Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), Ministrstva za zdravje in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Minister za zdravje je 9. marca 2020 sprejel Odredbo o prepovedi zbiranja na prireditvah v javnih prostorih, s katero se prepove zbiranje ljudi na javnih prireditvah, v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji, kjer se zbira več kot 100 ljudi, dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).

Ministrstvo za zdravje tudi priporoča, da zaradi povečanega epidemiološkega tveganja organizatorji razmislijo o smiselnosti prireditev z manjšim številom ljudi.

V Sloveniji še ni razglašena epidemija in niso izrečeni ukrepi zapiranja vrtcev, šol in ostalih izobraževalnih ustanov.

V kolikor NIJZ na OŠ Milana Majcna Šentjanž  potrdi primer okužbe z novim koronavirusom, bodisi med zaposlenimi bodisi med učenci, bo epidemiolog NIJZ z nami nemudoma vzpostavil stik in nam podal natančna in jasna navodila glede nadaljnjih postopkov in predvidenih ukrepov, o čemer bomo takoj obvestili vse zaposlene, učence, starše in druge deležnike šole.

Na OŠ Milana Majcna Šentjanž izvajamo naslednje usmeritve NIJZ glede preventivnih ukrepov za preprečevanje okužb: 

 1. Osebe, ki prihajajo z območij, kjer se pojavlja koronavirus,  ali so bile v stiku z osebo, ki prihaja z okuženega območja in sumijo na možno okužbo s koronavirusom, naj se preko telefona posvetujejo s svojim osebnim zdravnikom ali dežurno zdravstveno službo glede nadaljnjih ukrepov. Dokler ne dobijo ustreznih navodil od zdravnika, naj ostanejo doma.
 2. Če na zavodu identificiramo osebo, ki je zbolela z znaki akutne okužbe dihal (vročina nad 38 °C, kašelj, težko dihanje) in se je v zadnjih 14 dneh zadrževala na območjih s povečanim tveganjem za okužbo z novim koronavirusom, se jo umakne v ločen prostor. Po telefonu pokličemo zdravstveno službo (izbrani osebni zdravnik zaposlenega, dežurna zdravstvena služba, epidemiolog ali epidemiologinja območne enote NIJZ), od katerih boste prejeli navodila o nadaljnjih ukrepih.

Na OŠ Milana Majcna Šentjanž velja do nadaljnega:

 • Od 10. marca 2020 naprej se na zavodu odpovedo ali prestavijo vse dejavnosti (ekskurzije, športni dnevi izven lokalnega okolja, kulturne prireditve,…)
 • Odpovedo se vsi dogodki in prireditve, na katerih bi v enem prostoru bilo prisotnih več kot 100 ljudi. Z 10. marcem 2020 začne veljati navodilo, da se pouk športne vzgoje izvaja tako, da se vključi čim več gibanja na svežem zraku.
 • Zaposlene in učence se stalno opozarja na pravilno umivanje rok ter pravilno higieno kašlja ter na osnovne, splošne in specifične ukrepe za preprečevanje okužbe.
 • O odpovedi različnih drugih skupinskih aktivnosti ali o dodatnih prilagoditvah pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega procesa in drugih pomembnih aktivnostih na zavodu se bo odločalo glede na epidemiološko situacijo v Sloveniji in glede na navodila NIJZ, MIZŠ in Ministrstva za zdravje in o tem sproti obveščalo vse deležnike.
 • Prosimo zunanje obiskovalce (starši in ostali), da ne vstopate v učilnice in ostale prostore šole. Učence lahko počakate v avli šole oz. pred vhodom. V primeru, da pridete po otroka v dopoldanskem času, pokličite razrednika ali v tajništvo šole.
 • Starši s šolo praviloma do nadaljnjega komunicirajo samo preko:

telefona tajništva 07-818-50-60 in 07-818-40-20 ali

e-pošte os.mm-sentjanz@guest.arnes.si.

O nadaljnjih navodilih pristojnih inštitucij ter o aktivnostih in ukrepih vas bomo sproti obveščali preko  spletnih strani, e-asistenta in oglasnih desk.

ravnateljica Marija Brce

Šentjanž, 10. marec 2020

 

 

Spoštovani starši

Letos bodo vaši otroci odšli v ŽVN. Za zmanjšanje plačila stroškov lahko vložite vlogo, ki jo izpolnite in oddajte razredničarki ali v tajništvo.

vloga za finančno pomoč iz šolskega sklada 2019-20(klikni)

 

Obrazec za pridobitev subvencije izključno za 5. razred  za ŠOLO v NARAVI:

Vloga_subvencija 2(klikni)

 

 

Razpored roditeljski sestankov in govorilnih ur za šolsko leto 2019/20

1. roditeljski sestanek 10. 9. 2019
2. roditeljski sestanek 28. 1. 2020
tematski roditeljski sestanek po vabilu z razredniki

Govorilne ure za starše

Govorilne ure potekajo (predvidoma zadnji torek v mesecu) od 14.30 do 15.30 ure.

Razpored govorilnih ur v šolskem letu 2019/20:

22.10.2019

26.11.2019

17.12.2019

18.2.2020

31.3.2020

21.4.2020

26.5.2020

 Pogovorne ure za starše-2019/20 

Helena Hribar- sreda, 10.30 -11.15
Gordana Bregar- sreda, 11. 20 – 12. 05
Nada Jazbec- ponedeljek, 12.20- 13.05
Alja Felser- torek, 10.25 – 11.10
Jožica Pelko- petek, 9.35 – 10.20
Andrej Plešej- sreda,  10.25 – 11.10
Ruda Buršič Sršan- četrtek, 10.25 -11.10
Tjaša Hribar Brce-torek, 10.25-11.10
Dragan Tominc- torek,11.15 do 12.00
Tina Žnidaršič- sreda, 10.30 – 11.15
Sabina Kralj- torek , 11.20  do 12.05
Sara Gačnik-ponedeljek, 10.30-11.15
Mateja Mandl Dirnbek- ponedeljek, 9.25 – 10.10
Mateja Kocjan- sreda, 8.35 – 9.20
Mojca Pregelj- torek, 9.00 – 10.00
Iris Kukanja- sreda, 10.25 – 11.10
Nena Bedek-četrtek, 9.25 – 10.10
Maja Zorič- ponedeljek, 12:05 – 12:20

ŠOLSKI KOLEDAR za šolsko leto 2019/20

Začetek in konec pouka

Ocenjevalna obdobja
Trajanje
Prvo ocenjevalno obdobje
2. 9. 2019 do 31. 1. 2020
Drugo ocenjevalno obdobje

1. 2. do 15. 6. 2020 – 9. r

1. 2. do 24. 6. 2020 – 1. do 8. r

 IZPITNI ROKI

Izpitni roki za predmetne in popravne izpite

1. rok za predmetne, razredne in popravne izpite za učence 9. razreda:

16. 6. 2019 – 29. 6. 2020

 1. rok za predmetne, razredne in popravne izpite za učence od 1. do 8. razreda:

26. 6. 2020 – 9. 7. 2020

2. rok za predmetne, razredne in popravne izpite za učence od 1. do 9. razreda_

18. 8. 2020- 31. 8. 2020

Počitnice

Vrsta počitnic Trajanje počitnic
Jesenske počitnice od 28. 10. – 1. 11. 2019
Novoletne počitnice od 25. 12. 2019 – 2. 1. 2020
Zimske počitnice od 24. 2. – 28. 2. 2020
Prvomajske počitnice od 27. 4. – 1. 5. 2020

Pouka prosti dnevi

Praznik Datum
dan reformacije 31. oktober 2019
dan spomina na mrtve 1. november 2019
božič 25. december 2019
Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
8. februar 2020
velikonočni ponedeljek 13. april 2020
dan upora proti okupatorju 27. april 2020
praznik dela 1. in 2. maj 2020

pouka prost dan- 3. 1. 2020

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

Ob koncu drugega (6. razred) in tretjega obdobja (9. razred) se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja (v nadaljevanju NPZ), s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnimi načrti. Dosežki NPZ-ja so dodatna informacija o znanju učencev.

Ob koncu drugega obdobja je NPZ za učence obvezno. Izvaja se v mesecu maju in sicer iz treh predmetov – matematike, slovenščine ter prvega tujega jezika (angleščina).

Ob koncu tretjega obdobja je NPZ za učence obvezno. Znanje se ravno tako preverja iz treh predmetov – matematike, slovenščine ter tretjega predmeta, katerega v mesecu septembru za tekoče šolsko leto za posamezne šole določi minister. Določi ga izmed štirih obveznih predmetov 8. in 9. razreda.

Kot tretji predmet pri NPZ za učence 9.razreda je določena zgodovina .

Izvedba NPZ je določena s šolskim koledarjem. Za šolsko leto 2019/20 je koledar naslednji:

 • torek, 5. 5. 2020: SLOVENŠČINA – 6. in  9. razred
 • četrtek, 7. 5. 2020: MATEMATIKA – 6. in  9. razred
 • ponedeljek, 11. 5. 2019: ANGLEŠČINA – 6. razred, 3. predmet – 9. razred
 • Seznanitev učencev, vpogled staršev v dosežke učenca na NPZ in poizvedbe:
 1. razred: 2. junij 2020
 • Seznanitev učencev, vpogled staršev v dosežke učenca na NPZ in poizvedbe:

6. razred:  9. junij 2020

Dostopnost