Protokol ravnanja v OŠ Milana Majcna, v času razbremenitvenih ukrepov epidemije COVID – 19

Ta pravila so sprejeta z namenom, da se opredelijo ravnanja, dejanja, ukrepi in njihovo izvajanje v času razbremenitvenih ukrepov epidemije COVID – 19 v OŠ Milana Majcna Šentjanž.
Protokol ravnanja v OŠ Milana Majcna