Prehrana

V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca so dolžni starši odjaviti prehrano za določen čas oz. čas odsotnosti učenca. Prehrana se odjavi do 8:00 za dan odjave.

Odjava malic na elektronskem naslovu: osmmajcna.malice@gmail.com ali na tel.07 81 85 060. 

Obveščamo vas, da je nastopila sprememba pri uveljavljanju pravice do subvencije za kosilo.

Subvencije za kosilo(klikni)

Označevanje snovi glede na alergijo

Jedilnik_1 za od 23. 4. do 26. 4. 2019

Jedilnik za od 15. 4. do 19. 4. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J