Zaposleni v šoli

Na OŠ Milana Majcna Šentjanž je v šolskem letu 2017/18 zaposlenih 27 delavcev. Od tega 14 učiteljev (od tega ena učiteljica v deležu 18%), 5 strokovnih delavk v vrtcu, 2 administrativna delavca in 5 tehniških delavcev ter ravnateljica. Delovno obveznost pri nas dopolnjuje 5 učiteljev iz drugih šol.

Pedagoški delavci

Ime in priimek Delovno mesto Izobrazba Dela in naloge
Marija Brce ravnateljica univ. dipl. socialna delavka
Gordana Bregar učiteljica raz. pouka prof. razrednega pouka 2. razred
Nada Lindič vzgojiteljica dipl.vzgojieljica OPB
Helena Hribar učiteljica raz. pouka prof. razrednega pouka 1.razred
Nada Jazbec  učiteljica raz. pouka prof. razrednega pouka 3. razred
Jožica Pelko  učiteljica raz. pouka prof. razrednega pouka 4. razred
Alja Felser učiteljica raz. pouka prof. razrednega pouka 5. razred
Darinka Livk učiteljica predm. pouka učiteljica predm. pouka 7. in 8. razred
Dragan Tominc učitelj predm. pouka učitelj ŠPO 9. razred
Slavka Pungerčar učiteljica predm. pouka učiteljica MAT, FIZ
Kateryna Škornik učiteljica predm. pouka profesorica TJA
Majda P. Repovž učiteljica predm. pouka učiteljica SLO, knjiž.  6.razred
Darinka Livk učiteljica predm. pouka učiteljica BIO, GOS
Nada Vodišek učiteljica predm. pouka učiteljica LUM, knjiž.
Stanka Dežman učiteljica predm. pouka učiteljica GEO, ZGO 9. razred
Ana Verhovšek učiteljica predm. pouka profesorica GUM
Tatjana Zupan predšolska vzgoja vzgojiteljica Kombinirani oddelek -vrtec
Lidija Martinčič predšolska vzgooja vzgojiteljica Kombinirani oddelek -vrtec
Jožica Krmelj pomočnica vzgojiteljice pomočnica vzgojiteljice
Petra Meserko  vzgojiteljica pomočnica/perica
Darja Remih pomočnica vzgojiteljice pomočnica vzgojiteljice
Darja Pačnik admin. račun. služba računovodkinja
Martina Lindič poslovni sekretar poslovni sekretar
Alenka Brečko kuharica kuharica, snažilka
Ručman Pavla kuharica kuharica, snažilka
Helena Cvelbar snažilka snažilka
Darinka Strnad snažilka snažilka
Marko Kašič hišnik hišnik, voznik
Zunanji sodelavci
Ime in priimek Delovno mesto Dela in naloge
Darinka Podlogar predmetnik pouk KEM
Mateja Mandelj Direnbek predmetni pouk Državljanstvo in etika
Roman  Dobovšek predmetni pouk računalničar
Tjaša Hribar predmetni pouk Tehnika in tehnologija
 Nataša Možic svetovalno delo svetovalno delo
 Tina Žnidaršič  specialni pedagog DSP