Zaposleni v šoli

Zaposleni delavci na OŠ Milana Majcna Šentjanž v šolskem letu 2018/19.

Pedagoški delavci

Ime in priimek Delovno mesto Izobrazba Dela in naloge
Marija Brce ravnateljica univ. dipl. socialna delavka
Gordana Bregar učiteljica raz. pouka prof. razrednega pouka 2. razred
Nada Lindič vzgojiteljica dipl.vzgojieljica 1.r, OPB
Helena Hribar učiteljica raz. pouka prof. razrednega pouka 1.razred
Nada Jazbec  učiteljica raz. pouka prof. razrednega pouka 3. razred
Jožica Pelko  učiteljica raz. pouka prof. razrednega pouka 5. razred
Alja Felser učiteljica raz. pouka prof. razrednega pouka 4. razred
Dragan Tominc učitelj predm. pouka učitelj ŠPO 6. razred
Slavka Pungerčar učiteljica predm. pouka učiteljica MAT, FIZ  7.razred
Ruda Buršič Sršan učiteljica predm. pouka profesorica TJA, GEO  8., 9. razred
Majda P. Repovž učiteljica predm. pouka učiteljica SLO, knjiž.
Darinka Livk učiteljica predm. pouka učiteljica BIO, GOS
Marija Bedek učiteljica predm. pouka učiteljica LUM
Ana Verhovšek učiteljica predm. pouka profesorica GUM
 Iris Kukanja  učiteljica predm. pouka  učiteljica NEM
Vladka Žajber predšolska vzgoja vzgojiteljica Kombinirani oddelek -vrtec
Lidija Martinčič predšolska vzgooja vzgojiteljica Kombinirani oddelek -vrtec
Jožica Krmelj pomočnica vzgojiteljice pomočnica vzgojiteljice
Petra Meserko  vzgojiteljica pomočnica vzg./perica
Darja Remih pomočnica vzgojiteljice pomočnica vzgojiteljice
 

Tehnično osebje

Darja Pačnik

 

 

računovodkinja

Martina Lindič poslovna sekretarka
Alenka Brečko kuharica, snažilka
Ručman Pavla kuharica, snažilka
Helena Cvelbar snažilka
Darinka Strnad snažilka
Marko Kašič hišnik, voznik
Zunanji sodelavci
Ime in priimek Delovno mesto Dela in naloge
Darinka Podlogar učit. predmetni pouk KEM
Mateja Mandl Dirnbek učit. predmetni pouk Domovinska in državljanska kultura in etika,
Zgodovina
Roman  Dobovšek učit. predmetni pouk računalničar
Tjaša Hribar učit. predmetni pouk Tehnika in tehnologija
 Lucija Umek svetovalno delo svetovalno delo
 Tina Žnidaršič  specialna pedagoginja DSP