Arhivi avtorja:Admin

Vračanje učencev v šolo

Spoštovani starši,

predvideno je postopno sproščanje ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 ter odpravljanje omejitev na področju vzgoje in izobraževanja. Sklep ministrice bo določal, da se vzgojno-izobraževalno delo od predvidoma 18. 5. 2020 za učence 1., 2. in 3. razreda izvaja v prostorih šole, od 25. 5. 2020 dalje pa tudi za vse učence 9. razreda in za učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo standarde znanja. Za slednje se bo izvajal dopolnilni pouk ter individualna in skupinska pomoč. Z 18. 5. 2020 vrata odpira tudi vrtec.

Poudariti je potrebno, da se v šolo oz. vrtec vračajo le zdravi učenci in otroci. V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) mora šola oz. vrtec obvezno pridobiti podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo , Izjava_starsev_vrtec(v nadaljevanju Izjava), s katero starši potrdijo, da je otrok zdrav.

Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo je pripravil tudi seznam zdravstvenih omejitev za otroke v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS – 2 – CoV. Naprošamo vas, da se z vsebino dokumenta seznanite. V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, NIJZ otroku odsvetuje vrnitev v šolo oz. vrtec. Starši se posvetujte z izbranim zdravnikom – specialistom pediatrije oziroma izbranim osebnim zdravnikom- specialistom splošne oziroma družinske medicine. PREBERI VEČ

IZBIRNI PREDMET RAČUNALNIŠTVA NA DALJAVO

V času šolanja doma so učenci izbirnega predmeta računalništvo postali ustvarjalci. Iz različnih pripomočkov doma so izdelali spodbudne misli, jih fotografirali ter slike grafično oblikovali. Pri tem so  nastale zanimive fotografije. Avtorji so Anže Muhič, Domen Lindič, Lea Prijatelj, Maruša Komljanec, Patrik Prijatelj, Taja Ajnihar in Urban Gaši.

Oglejte si jih.

Tjaša Hribar Brce

OBVESTILO- IZBIRNI PREDMETI

Dragi učenci, spoštovani starši!

Predstavljamo vam nabor izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto 2020/21, tako neobveznih kot obveznih izbirnih predmetov. Prosimo, preberite opise in razmislite, kaj vas veseli. Po prvomajskih praznikih vam bomo poslali spletno prijavnico (v e-Asistentu) in vas pozvali, da izmed ponudbe neobveznih predmetov po želji izberete 1 ali 2 uri. Pri obveznih izbirnih predmetih pa boste obvezno izbrali 2 ali 3 ure obveznih izbirnih predmetov. Lahko pa boste uveljavljali glasbeno šolo z javno veljavnim programom in se na izbirne predmete ne boste prijavili. Če se za to odločite, nam sporočite in poslali vam bomo Vlogo za uveljavljanje glasbene šole pri obveznih izbirnih predmetih. V tem primeru bodo učenci delno ali v celoti oproščeni obiskovanja izbirnih predmetov (velja za 3. triletje).

S šolskim letom 2020/2021 nadaljujemo tudi z uvajanjem prvega tujega jezika – angleščina kot neobveznega izbirnega predmeta v 1. razredu OŠ.

Podrobnejše opise predmetov dobite s klikom na brošuro

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI